Suszarnie zbożowe

Suszarnie z podwójnym odzyskiem ciepła

Suszarnie

zbożowe

Suszarnie z podwójnym odzyskiem ciepła

Zobacz również:

Nasz zakład produkcyjny

Zobacz więcej >>

Silosy lejowe

Zobacz więcej >>

Silosy płaskodenne

Zobacz więcej >>

Transport ziarna

Zobacz więcej >>

Zgłoszenie patentowe wynalazku nr P.436363 pod tytułem "Suszarnia do ziarna".

 

 

Suszarnia z podwójnym odzyskiem ciepła służy do suszenia zbóż pozyskanych z gospodarstwa rolnego, taki jak: pszenica, jęczmień, rzepak oraz kukurydza. W suszarni wykorzystano system suszenia ziarna w dwóch temperaturach. Sekcje, przez które przepływa ziarno poddawane procesowi suszenia podzielono na trzy głównej strefy:

Pierwsza strefa suszenia jest jednocześnie ostatnią strefą dla przepływu powietrza ciepłego. Ziarno poddawane jest suszeniu wstępnemu temperaturą od 40 do 70°C w zależności od rodzaju suszonego ziarna. Główną zaletą początkowego suszenia ziarna w niskich temperaturach jest stabilne i precyzyjne suszenie ziarna. Wstępna niska temperatura suszenia zapewnia łagodne wydobycie wilgoci z wewnętrznej części ziarna, co w konsekwencji eliminuje zjawisko pękania wysuszonego ziarna oraz zjawisko odbijania wilgoci ziarna. Zjawisko odbijania wilgoci ziarna podczas jego magazynowania spowodowane jest poprzez początkowe suszenie ziarna w wysokich temperaturach. Część zewnętrzna ziarna zostaje wysuszona do wartości zadanej, natomiast wewnętrzna część ziarna pozostaje wilgotna. Twarda wysuszona skorupa ziarna utrudnia szybkie wydostanie się wilgoci ze środka ziarna, co w konsekwencji zwiększa wilgotność ziarna podczas jego magazynowania.

Druga strefa suszenia jest pierwszą strefą dla przepływu powietrza gorącego. Ziarno poddawane jest suszeniu temperaturą od 80 do 140°C, w zależności od rodzaju suszonego materiału (dla kukurydzy można operować nawet górną wartością temperatury bez utraty jej właściwości biochemicznych). Ziarno przekazywane ze strefy pierwszej zostało poddane już wstępnemu procesowi suszenia, co pozwoliło na wydobycie z niego większości wilgoci i w strefie drugiej następuje zjawisko dosuszenia produktu w wysokich temperaturach.

Trzecia strefa suszenia jest jednocześnie strefą chłodzenia ziarna. Ziarno poddawane jest chłodzeniu oraz ostatniemu procesowi suszenia za pomocą zimnego powietrza. Wilgotność jest wówczas stabilizowana w pełnym przekroju ziarna. Dodatkowo następuje schłodzenie suszonego materiału do wartości zbliżonej do temperatury powietrza zewnętrznego.

Kukurydza:

W suszarni zastosowano kolumnowy system przepływu ziarna, który pozwala na:

Suszarnie produkowane są z wysoko gatunkowej blachy Magnelis

 

Suszarnie produkowane przez ADNAR wykonywane są w dwóch wariantach. Wykonanie standardowe z blachy ocynkowanej Z275 lub blachy typu MAGNELIS z powłoką cynkową z dodatkiem magnezu oznaczoną jako ZM.

 

Blacha typu MAGNELIS charakteryzuje się wysoką i długotrwałą odpornością antykorozyjną. Badania wykazały, że zastosowanie powłoki typu ZM pozwala uzyskać nawet do 4 razy wyższą odporność antykorozyjną.

 

Poniższe zdjęcie przedstawia wyniki prób w komorze solnej przeprowadzonej przez wiodącego światowego producenta stali.

 

Wyniki jasno wykazały przewagę materiału Magnelis ® w zakresie odporności na korozję.

Magnelis ® po 34 tygodniach

* Próba w komorze solnej  |  powłoka 20 μm/strona

Aluzinc ® po 34 tygodniach

Galfan po 28 tygodniach

Materiał ocynkowany na gorąco po 6 tygodniach

Kalkulacja kosztów suszenia kukurydzy:

* Dane z dnia 8.01.2020r.

** Podana cena nie uwzględnia kosztów przesyłu gazu

Precyzyjny przepływ suszonego produktu od zasypu suszarni do wysypu.

Równomierne suszenie ziarna niezależnie czy produkt przepływa przy ścianach suszarni czy przez jej środek - suszarnia w przeciwieństwie do klasycznych systemów suszy ziarno równomiernie.

Niski pobór prądu poprzez mały spadek ciśnienia powietrza przepływającego przez kolumnę suszarni, co jednocześnie eliminuje zastosowanie dużej mocy silników dla wentylatorów, a w konsekwencji dodatkowo obniża zasadniczo koszty suszenia.

Prosty sposób wymiany daszków suszarni bez konieczności wykręcania daszków zamontowanych powyżej.

Wewnętrzny system odpylania jako opcja, zamiennie wentylator lub odpylacz.

 

Temperatura powietrza wylotowego 28°C (max 40°C)

Temperatura powietrza za palnikiem 110°C (max 140°C)

Zużycie gazu dla kukurydzy na poziomie: 1,35 l/t% LPG; 0,95 Nm³/t% GZ50 (dla temperatury zewnętrznej 15°C)

temperatura po odzysku ciepła 50-70°C

temperatura suszenia na wejściu 110°C

temperatura pow. wylotowego 28-38°C

spalanie gazu LPG na poziomie 1,35l/t%

temperatura powietrza wlotowego 5°C

wilgotność powietrza wlotowego 65%

czyste ziarno przy pracy ciągłej suszarni

spalanie gazu GZ-50 na poziomie 0,95 Nm³/t%

wydajność podano dla ziarna mokrego

Start

Oferta

Zakład produkcyjny

Adnar Konstrukcje Stalowe - Daniel Kołodziejczyk  |  Wierzbice 2020  |  Wszystkie prawa zastrzeżone  |  Polityka prywatności >>

Adnar Konstrukcje Stalowe

Daniel Kołodziejczyk

Wierzbice 2020

 

Wszystkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności >>

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

Realizacja: Plutowski.pl