• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

DSC 3145I Etap: Obiekt składający się z czterech silosów lejowych po 250 ton zasypywany grawitacyjnie podnośnikiem kubełkowym umieszczonym w konstrukcji wsporczej.

II Etap: Rozbudowa obiektu o suszarnię zbożową ASSC 12 wraz z silosem buforowy. 

 

DSC 3521W skład obiektu wchodzą cztery silosy po 300 t wraz z urządzeniami do zasypu i odbioru ziarna z silosów. 

 

 

DSC 9399Obiekt składający się z trzech silosów lejowych o łącznej pojemności 993 m3 i silosa ekspedycyjnego do szybkiego załadunku samochodów ciężarowych.

 

 

DSC 9270Obiekt do magazynowania granulatu peletu. W skład obiektu wchodzą dwa silosy po 331 m3, silosa ekspedycyjnego z wiatą umożliwiającą załadunek peletu w czasie deszczu.

 

 

DSC 3531Obiekt składajacy się z suszarni zbożowej ASC 12 i dwóch silosów lejowych współpracujących z suszarnią.

 

   

DSC 9313Obiekt składajacy się z silosów lejowych, kosza przyjęciowego, przenośnika taśmowego łączącego silosy z magazynem płaskim i przenośnika taśmowego z wózkiem rozładunkowym do zasypywania magazynu płskiego.

 

  

DSC 6766Obiekt w miejscowości Nieporaz (przy autostradzie A4) składający się z silosów płaskodennych z przeznaczeniem na HOTEL.

 

 

DSC 9936Obiekt magazynowy składajacy się z czterech silosów lejowych po 220 ton/szt., silosa buforowego i kolumny suszarni zbożowej.

 

 

DSC 3394Obiekt magazynowo-suszarniczy w miejscowości Spytkowice.

Obiekt składa się z czterech silosów płaskodennych po 500 ton sztuka, suszarni zbożowej wraz z chłodnicą ziarna, czyszczalni zbożowej  i kosza przyjęciowego.

  

 

20130814 085316Obiekt w miejscowości Radojewice.

W skład obiekty wchodzą dwa silosy płaskodenne o łacznej pojemności 5380 m3